آیا پودر آرایشی که خانمها استفاده میکنند مانع از تیمم ویا وضواست؟

بسمه تعالی

با سلام و تحیت

یکی از شرایط صحت وضو نبودن مانع در اعضای وضو است و اگر مانعی از رسیدن در صورت و دستها باشد باید برطرف گردد و یا آب را به زیر آن برساند. حضرت امام (س) در تحریر الوسیله چنین آورده اند:

برطرف کردن و یا حرکت دادن چیزى که مانع رسیدن آب به مواضع وضو است به طورى که آب به زیر آن برسد واجب است. (تحریر الوسیلة (ترجمه فارسى)، ج‏1، ص 28،مسأله 10)

و در صورت شک در وجود مانع میفرمایند:

و در صورتى که در وجود مانع شک کند اگر شکّش منشأ عقلایى نداشته باشد نباید به شک خود اعتنا کند. (همان)

اگر چیزی در اعضای وضو وجود داشته باشد و شک کند که آیا مانع هست یا نه؟ میفرماید:

ولى اگر در چیزى (که موجود است) شک کند که مانع از رسیدن آب هست یا نه، واجب است یا آن را برطرف نماید و یا آب را به زیر آن برساند. (همان)

در تیمم نیز مانند وضو نباید در کف دستها و پشت دستها و روی پیشانی مانعی وجود داشته باشد.امام(س) از جمله واجبات تیمم چنین آورده اند:

...و باید حائل- حتى مانند انگشتر- از مواضعى که مسح مى‏ شوند و مواضعى که با آن‏ها مسح مى‏ کند برطرف شود ( همان، ص122، مسأله 1)

والسلام علیکم و رحمه الله

. انتهای پیام /*