بسیارى از فضلا فقط به این نیت به درس امام مى‏آمدند که بتوانند خودشان را از چارچوبهاى تقلید بیرون بیاورند، چون در درس امام، طلبه نقاد و محقق بار مى‏ آمد.
گاه مى‏شد امام نظریاتى از بزرگان مطرح مى‏کردند؛ بزرگانى که اسمشان کافى است که انسان بى‏چون‏و‏چرا حرفشان را بپذیرد، لکن امام گاه تا یازده اشکال به سخنان آنها وارد مى‏کردند.
البته ما اساتیدى نیز داشتیم که طلاب را جامد بار مى‏آوردند. ولى امام سعى داشت کسانى که در درس ایشان شرکت مى‏کردند، با روح نقد آشنا باشند.
گاه مى‏شد درس یک ساعت که طول مى‏کشید و کسى ایراد و اشکالى نمى‏کرد، خود امام مى‏فرمودند: «مجلس روضه که نیست من بگویم شما گوش بدهید. بالاخره شما هم هستید، لااقل بودن خودتان را در اینجا اعلان کنید که غیر از من هم کسى اینجا هست»

منبع: سلسلۀ موى دوست، خاطرات دوران تدریس امام خمینى(س)، به کوشش مجتبى فراهانى، ص160

. انتهای پیام /*