یک روز که مسئولین محترم حوزۀ علمیۀ قم به اتفاق جناب آقای موسوی اردبیلی به‏‎ ‎‏حضور امام رسیدند. ملاقات امام که با آنها تمام شد، من به خدمتشان رسیدم. ایشان با‏‎ ‎‏همان قیافۀ مهربان و صمیمی شان فرمودند: «الآن با آقایان داشتم سفارش شماها را‏‎ ‎‏می کردم». من کنجکاو شدم که بدانم سفارش چه بوده، بعد که پرسیدم فهمیدم امام به‏‎ ‎‏آنها فرموده اند: «شما سعی کنید امکانات تحصیل برای خانم ها فراهم کنید. به اینها در‏‎ ‎‏طول تاریخ ظلم بسیار شده، حال آنکه برخی از آنها را که من می بینم استعدادهای خوبی‏‎ ‎ ‎‏دارند که باید شکوفا شود و در حقیقت حیف است که هدر بروند.»

 

منبع: برداشتهایی از سیره امام خمینی (س) (ج. 1) ص 267

. انتهای پیام /*