روزی که چند ماه از سرکوب 15 خرداد می‌گذشت و جوّ خفقانی که شاه درست کرده‏‎ ‎‏بود و قدرتی که شاه برای خودش به صورت ظاهر، درست کرده بود، آن روز امام جوری‏‎ ‎‏حرف زدند که مردم کوچه و بازار هم خوب بفهمند معنای این کاپیتولاسیون‏‏ چیست؟‏‎ ‎‏امام یک مثَل بسیار خوبی زدند که این مثل معروف است، فرمودند: «معنایش این است‏‎ ‎‏که اگر یک ایرانی، سگ امریکایی را زیر بگیرد، باید او را محاکمه کنیم و در دادگاه‏‎ ‎‏محکومش کنیم، اما اگر یک سگ امریکایی شاه ایران را مورد تهاجم قرار بدهد و زیر‏‎ ‎‏بگیرد نمی توانیم او را در دادگاه محاکمه کنیم.» ‏

‏‏‎‎‏اینکه امام سگ امریکایی را با شاه ایران، در مقابل هم قرار دادند و این جور نشان‏‎ ‎‏دادند که این قانون، شأن شاه را از سگ امریکایی در ایران، پایین‌تر می‌آورد؛ این تعبیر در‏‎ ‎‏آن روز چقدر مهم بود برای اینکه همه مردم بفهمند که چه اتفاقی دارد می‌افتد. ‏

‏‏من یادم هست که در همین رابطه، رفته بودیم خدمت بعضی از مراجع، آن‌ها از این‏‎ ‎‏حرف امام می‌ترسیدند؛ آن روز امامی که تازه از زندان آزاد شده و آمده بودند و حوزه‏‎ ‎‏دوباره گرم شده بود، این خطر را احساس کردند و این‌جور برخورد کردند. خطاب به‏‎ ‎‏افسرها و ارتش فرمودند که این قانون شما را ذلیل می کند، بدبخت می کند. آمریکاییها‏‎ ‎‏(گروهبان‌های آمریکایی) بر شما حاکم می‌شوند! امام وقتی که این مبارزه پیگیر را شروع‏‎ ‎‏کردند، یک روز فرمودند: «من سراسر ایران را علیه این جریان، تجهیز می‌کنم» و شروع‏‎ ‎‏کردند به نامه‌نویسی و پیام دادن برای علما و بیدار کردن علما که خطر آمریکا جدّی‏‎ ‎‏است و واقعاً هم جدی بود؛ یعنی خطر آمریکا شروع شده بود. امریکا همه را جا داشت‏‎ ‎‏قبضه می‌کرد، این کاپیتولاسیون هم برای تأمین آن‌ها بود و مقدمه آمدنشان بود. آن‌ها‏‎ ‎‏می‌دانستند چه بکنند، فوری امام را شب دزدیدند و ایشان را بیرون کردند، فرستادند‏‎ ‎‏ترکیه؛‏ به جایی در «بورسا» آن طرف ترکیه که اصلاً صدای ما و صدای امام به هم‏‎ ‎‏نرسد، و بعد هم آقازاده ایشان، حاج مصطفی که بیت امام را در غیاب ایشان زنده نگه‏‎ ‎‏داشته بود، ایشان را هم فرستادند‏ که اصلاً بیت امام را خاموش کنند.‏

‏‎ ‎

‏‎

برگرفته از کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

. انتهای پیام /*