‏خاطره ای از اسقف کاپوچی در خصوص گروگانهای آمریکایی و تلاش دولت آمریکا برای آزادی آنها که منجر به واقعه طبس و شکست فضاحت بار آمریکا گردید:‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\tabas3.jpg

‏ ‏

‏من ...به اعتماد ارزشمند امام خمینی(س) به اینجانب افتخار می کنم و اجازه ایشان موجب شد تا من در این موضوع دخالت کنم یعنی در موضوع گروگانها و همانگونه که برادرمان گفتند جاسوسان آمریکایی. ‏

‎ ‎

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\tabas7.jpg

‎ ‎

‏من در حالی داخل این جریان شدم که هیچکس در هیچ جایی نمی دانست که گروگانها آیا زنده اند یا مرده؟ سالم هستند یا بیمار؟ به فرمان امام تلویزیون ایران، 2 ساعت در اختیار محفل دینی قرار گرفت من به هر یک از گروگانها، نیم دقیقه فرصت دادم تا از طریق تلویزیون با خانواده و همسر و فرزندانشان گفتگو کنند و نامه های مربوط به آنها را تحویلشان دادم و نامه های آنها را به خانواده شان رساندم. یک بار در جشن میلاد حضرت مسیح(ع) و یک بار در جشن سال نو میلادی، یک بار هم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. ‏


C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\tabas8.jpg

‏در هر سه بار، برای گروگانهای آمریکایی جلسه ای را در تلویزیون ایران ترتیب دادم. در حالی که آمریکا برای آزادی گروگانها دست به عملیات نظامی در طبس زد. عملیات نظامی شکست خورد و به جای آزاد سازی گروگانها، سربازان آمریکایی دفن شدند. ‏

‎ ‎

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\tabas4.jpg

‎ ‎

‏در آمریکا حرکت هایی علیه کارتر آغاز شد که تو می خواستی گروگانها را آزاد کنی در عوض آزاد کردنشان، دفنشان کردی. کارتر می خواست به خاطر اصرار و خشم ملّت آمریکا، جاسوسان آمریکایی را پوششی برای شکست خویش قرار دهد.‏

‎ ‎

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\tabas9.jpg

‎ ‎

‏ پاسخ امام خمینی(س) به من این بود: اینها همگی زنده و مرده شان آمریکایی هستند و خارج خواهند شد.‏

‏ ‏

Image result for ‫آزادی گروگانهای آمریکایی‬‎

‎ ‎

‏ هنگامی که قرار شد جاسوسان آزاد شوند امام در تلویزیون اعلام کردند باید اسقف کاپوچی بیاید. من آمدم و یک هفته اینجا ماندم و با امام ملاقات کردم برای حل این قضیه، گروگانها را به سوئیس بردیم و به صلیب سرخ و وزیر خارجه سوئیس تحویل دادیم. مناسبت دوّم برای دیدار از ایران، مشکل مدارس و خصوصاً مشکل مدرسه اندیشه بود که یک ماه کامل برای برقراری صلح و آشتی در تهران ماندم و الحمد لله با رضایت پروردگار و حُسن نیت و پاکی قلب امام خمینی عزیز و بزرگمان موفق به حل مشکل شدیم‏‎.‎

‎ ‎

‏منبع: ‏‏فصلنامه حضور، زمستان 1376، شماره 22، مصاحبه با اسقف کاپوچی ‏

. انتهای پیام /*