پرتال امام خمینی: مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد آقا خمینی در خاطرات خود به بیان دلایل هجرت امام از عراق پرداخته که خواندنی است:

«علت هجرت امام به پاریس به جریاناتی که چند ماهی قبل از این‌‎ ‎‌تصمیم روی داد برمی‌گردد. با اوج گیری مبارزات مردم ایران، دو دولت‌‎ ‎‌ایران و عراق در جلساتی متعدد که در بغداد تشکیل گردید، به این نتیجه‌‎ ‎‌رسیدند که فعالیت امام نه تنها برای ایران که برای عراق هم خطرناک شده‌‎ ‎‌است. توجه مردم عراق به امام و شور و احساسات زایرین ایرانی چیزی نبود‌‎ ‎‌که عراق بتواند به آسانی از کنار آن بگذرد، و بدین جهت برادر عزیزمان‌‎ ‎‌آقای دعایی را خواستند تا خیلی روشن نظرات شورای انقلاب کشور عراق‌‎ ‎‌را به عرض امام برساند. آقای دعایی نظرات عراق را برای حضرت امام بیان‌‎ ‎‌داشت که ملخص آن عبارت است از: ‌
‌‌۱- حضرتعالی چون گذشته می‌توانید در عراق به زندگی عادی خود‌‎ ‎‌ادامه دهید ولی از کارهای سیاسی‌ای که باعث تیرگی روابط ما با ایران‌‎ ‎‌می‌گردد خودداری نمایید.‌
‌‌۲- در صورت ادامۀ کارهای سیاسی باید عراق را ترک کنید.‌
‌‌تصمیم امام معلوم بود. رو کردند به من و فرمودند گذرنامۀ من و خودت‌‎ ‎‌را بیاور و من چنین کردم. آقای دعایی عازم بغداد شد، ولی از گذرنامه‌ها‌‎ ‎خبری نشد. چندی بعد «سعدون شاکر» رئیس سازمان امنیت عراق خدمت‌‎ ‎‌امام رسید و مطالبی در ارتباط با روابط ایران و عراق، اوضاع عراق و منطقه‌‎ ‎‌و گزارش‌هایی از این دست را به عرض امام رسانید. ولی در خاتمه چیزی‌‎ ‎‌بیشتر از پیغام قبلشان نداشت. امام خیلی صحبت کردند که متأسفانه ضبط‌‎ ‎‌نشد، مثلاً فرمودند: «من هرکجا بروم (اشاره به زیلوی اتاقشان) فرشم را‌‎ ‎‌پهن کنم منزلم است» و یا گفتند: «من از آن آخوندها نیستم که تنها به خاطر‌‎ ‎‌زیارت دست از تکلیفم بردارم» و از این قبیل.‌

‌‌چندی گذشت و خبری نشد. احساسات مردم عراق و ایران در موقع‌‎ ‎‌تشرف امام به حرم مولای متقیان صد چندان دیدنی بود. لذا منزلشان‌‎ ‎‌محاصره شد و کسی را حق ورود نبود.‌ ‌‌برادرم دعایی به بغداد احضار شد و تصمیم آخر «قیادة الثورة»‌‎ مبنی بر‌‎ ‎‌اخراج امام به او گفته شد و در مراجعت گذرنامه‌ها را به همراه داشت.‌

منبع:  دلیل آفتاب: خاطرات یادگار امام؛ ص ۷۲

. انتهای پیام /*