پرتال امام خمینی: مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینی در گفت و گویی در پاسخ به این پرسش که "نظر امام در مورد نیروهای مسلح چه بود؟‌"، چنین گفته است:

امام در نیروهای رزمنده از همه بیشتر به بسیجی ها نظر داشت، چون در‌‎ ‎‌میان آنها از پیرمردهایی با موهای سپید گرفته تا نوجوانان پرشور حضور‌‎ ‎‌داشتند و سرباز واقعی امام بودند. اینها آدم هایی بودند که از جان و مالشان‌‎ ‎‌گذشتند به دنبال دستور امام وارد مبارزه‌ ای شدید شدند. از سپاهی ها هم به‌‎ ‎‌عنوان بچه‌ های انقلاب نام می‌ برد و خیلی به آنها علاقه داشت و در مورد‌‎ ‎‌ارتش هم همه می‌ دانیم که ایشان از اول مدافع این برادرها بودند. حتی‌‎ ‎زمانی ‌‌‎‎که صحبت هایی در مورد انحلال ارتش بود ایشان شدیداً مخالف‌‎ ‎‌بودند.‌


کتاب دلیل آفتاب: خاطرات یادگار امام؛ ص ۱۲۷-۱۲۸

. انتهای پیام /*