پرتال امام خمینی (س): در روزگاری که در ترکیه در تبعید به سر می بردند، با نامه جویای احوال خانواده و دوستان خود می شدند. یکی از این نامه ها، متنی است که در اول خرداد ماه سال ۴۴ مطابق با بیستم محرم الحرام ۱۳۸۵ خطاب به بانو خدیجه ثقفی، همسر خود نوشته و ضمن احوالپرسی و اطمینان دادن به ایشان مبنی بر سلامت خود و حاج آقا مصطفی، چند درخواست را نیز عنوان کردند. متن نامه امام به شرح زیر است:

۲۰ محرّم الحرام ۱۳۸۵

به عرض می رساند، مرقوم محترم شما و نور چشمان بچه ها که بشارت سلامت همه را می داد، واصل و موجب تشکر و خوشوقتی شد. از خداوند تعالی سلامت و سعادت شماها را خواستارم و همۀ شما را به ذات مقدسش می سپارم. حالت اینجانب و مصطفی له الحمد و الشکر خوب و سلامت هستیم و به هیچ وجه نگرانی ندارم. و آنچه خداوند تعالی مقدر فرموده و ما را مورد عنایت خود قرار داده است عین صلاح است. از مقام مقدسش خواستارم که ما را راضی فرماید و شماها را نیز در نعمت های خودش شکرگزار فرماید. در صورت امکان زودتر از سلامت خودتان مطلع فرمایید و هر یک جداگانه کلمه ای بنویسید، نظیر مرقوم این دفعه.

از سلامت اقوام قم و تهران و خمین مستحضرم نمایید. به همۀ نور چشمان و متعلقین آنها سلام مخصوص می رساند و توفیق و تأیید همه را از خداوند تعالی خواستار است. در صورت موافقت،[۱] عبا و قبای نازک برای من بفرستید و یک دوره از کتاب های اصولی را که تقریر درس خودم است، هم جزء اول و هم جزء ثانی و ثالث بفرستید و اگر «استصحاب»[۲] خودم طبع شده است یک جلد بفرستید، و اگر موافقت نشد اشکالی ندارد. مکرراً عرض می کنم که من و مصطفی سلامت هستیم و هیچ ناراحتی نداریم.

هوای اینجا هم خوب است الحمدللّه . والسلام علیکم.

روح اللّه الموسوی الخمینی

می دانم که محتاج به تذکر نیست که از حسین [۳] و مادرش [۴] بسیار دلجویی نمایید و همین طور از سایرین. البته احمد در نبودن ما در [امر] درس و تهذیب اخلاق و حُسن رفتار در خارج و داخل مراقبت می کنید. از خداوند صلاح همه را خواهانم.

پینوشت ها:

۱ ـ اجازه مقامات امنیتی (با توجه به محدودیت هایی که در این زمان اِعمال می شد).

۲ ـ کتاب استصحاب، یکی از آثار ارزشمند امام خمینی.

۳ ـ آقای سید حسین خمینی، نوۀ امام و فرزند آقای سید مصطفی خمینی.

۴ ـ خانم معصومه حائری، همسر آقای سید مصطفی خمینی.

منبع:

صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۳۹-۴۴۰

 

. انتهای پیام /*