نسخه چاپی | ارسال به دوستان

روحانیون تهران دربارة عدم برگزاری جشن های نیمة شعبان اعلامیه ای صادر کردند.

روحانیون تهران دربارة عدم برگزاری جشن های نیمة شعبان اعلامیه ای صادر کردند.