نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای عبدالمجید معادیخواه وزیر ارشاد اسلامی و سرپرستان هیأت‏های نمایندگی عازم به کشورهای خارجی به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام خمینی با اشاره به حملة تبلیغاتی جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی فرمودند: «جمهوری اسلامی یکی از رژیم‏هایی است که در دنیا مظلوم است». در این دیدار امام از مردم آمل که توطئه گروهک‏های چپ را خنثی کردند تشکر کردند. امام خمینی به هیأت‏های نمایندگی عازم به کشورهای خارجی سفارش کردند که از این فرصت برای نشان دادن چهره واقعی جمهوری اسلامی و خنثی کردن تبلیغات منفی استفاده کنند.

آقای عبدالمجید معادیخواه وزیر ارشاد اسلامی و سرپرستان هیأت‏های نمایندگی عازم به کشورهای خارجی به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام خمینی با اشاره به حملة تبلیغاتی جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی فرمودند: «جمهوری اسلامی یکی از رژیم‏هایی است که در دنیا مظلوم است». در این دیدار امام از مردم آمل که توطئه گروهک‏های چپ را خنثی کردند تشکر کردند. امام خمینی به هیأت‏های نمایندگی عازم به کشورهای خارجی سفارش کردند که از این فرصت برای نشان دادن چهره واقعی جمهوری اسلامی و خنثی کردن تبلیغات منفی استفاده کنند.