نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان سید علی خامنه ای رئیس جمهور و رفسنجانی رئیس مجلس و موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و موسوی نخست وزیر و جمعی از روحانیون و مقامات کشوری و لشکری با امام خمینی به مناسبت بعثت پیامبر اکرم (ص) دیدار کردند. امام خمینی دربارة گرفتاری‏های پیامبر و ائمه در برقراری حکومت اسلامی برای حاضران سخنرانی کردند و سپس با اشاره به ترفندهای دشمنان در ایجاد اختلافات فرمودند: «شما گمان نکنید که خارجی ها... در این کشور کودتا می‏کنند، نمی‏کنند چون نمی‏توانند... لکن از داخل ما را می‏پوسانند... یکی از مواردی که الآن... با جدیت دارند توطئه می‏کنند این است که دو دستگی بیندازند بین اشخاصی که در انتخابات بردند یا باصطلاح باختند...». امام با اشاره به مطرح نبودن مقام و ریاست در اسلام و با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات از کسانی که احتمالاً در کسب آرای مردم موفق نمی‏شوند خواستند تحت تأثیر القائات دشمنان واقع نشوند و در سنگرهای دیگر به خدمت بپردازند.

آقایان سید علی خامنه ای رئیس جمهور و رفسنجانی رئیس مجلس و موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و موسوی نخست وزیر و جمعی از روحانیون و مقامات کشوری و لشکری با امام خمینی به مناسبت بعثت پیامبر اکرم (ص) دیدار کردند. امام خمینی دربارة گرفتاری‏های پیامبر و ائمه در برقراری حکومت اسلامی برای حاضران سخنرانی کردند و سپس با اشاره به ترفندهای دشمنان در ایجاد اختلافات فرمودند: «شما گمان نکنید که خارجی ها... در این کشور کودتا می‏کنند، نمی‏کنند چون نمی‏توانند... لکن از داخل ما را می‏پوسانند... یکی از مواردی که الآن... با جدیت دارند توطئه می‏کنند این است که دو دستگی بیندازند بین اشخاصی که در انتخابات بردند یا باصطلاح باختند...». امام با اشاره به مطرح نبودن مقام و ریاست در اسلام و با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات از کسانی که احتمالاً در کسب آرای مردم موفق نمی‏شوند خواستند تحت تأثیر القائات دشمنان واقع نشوند و در سنگرهای دیگر به خدمت بپردازند.