نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در مصاحبه با خبرنگار هفته‏نامه آمریکایی تایم به سؤالات وی پیرامون جنایات شاه، دخالت‏های آمریکا در ایران، قضیه گروگانگیری، پاسخ دادند. امام خمینی در پاسخ به این سؤال که آیا هرگز اشتباه کرده‏اید؟ فرمودند: «به غیر از رسول اکرم و ائمه طاهرین همه اشتباه می‏کنند».

* امام خمینی در مصاحبه با خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند به سؤالات وی پیرامون قضیه گروگانگیری و جنگ روانی آمریکا علیه انقلاب ایران و تبلیغات دستگاه‏های صهیونیستی و مسائل و مشکلات داخلی ایران پاسخ دادند.

* امام خمینی در مصاحبه با خبرنگار هفته‏نامه آمریکایی تایم به سؤالات وی پیرامون جنایات شاه، دخالت‏های آمریکا در ایران، قضیه گروگانگیری، پاسخ دادند. امام خمینی در پاسخ به این سؤال که آیا هرگز اشتباه کرده‏اید؟ فرمودند: «به غیر از رسول اکرم و ائمه طاهرین همه اشتباه می‏کنند».
* امام خمینی در مصاحبه با خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند به سؤالات وی پیرامون قضیه گروگانگیری و جنگ روانی آمریکا علیه انقلاب ایران و تبلیغات دستگاه‏های صهیونیستی و مسائل و مشکلات داخلی ایران پاسخ دادند.