نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به پیام تبریک آقای مأمون عبدالقیوم به محضر خمینی به مناسبت میلاد پیام اکرم (ص) امام خمینی در پیامی متقابلاً این مناسبت را به وی و ملت برادر مالدیو تبریک گفتند و سعادت و موفقیت ملل اسلامی را در راه جهاد با دشمنان از خداوند تعالی مسئلت کردند.

در پاسخ به پیام تبریک آقای مأمون عبدالقیوم به محضر خمینی به مناسبت میلاد پیام اکرم (ص) امام خمینی در پیامی متقابلاً این مناسبت را به وی و ملت برادر مالدیو تبریک گفتند و سعادت و موفقیت ملل اسلامی را در راه جهاد با دشمنان از خداوند تعالی مسئلت کردند.