نسخه چاپی | ارسال به دوستان

هیأت بررسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، متشکل از سران بعضی از کشورهای اسلامی همراه با آقایان بنی صدر رئیس جمهور و فرمانده کل قوا، فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش، فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی و حاج سیداحمد خمینی به محضر امام خمینی رسیدند. امام سران کشورهای اسلامی را نصیحت کردند که کوشش کنند بر دل‏ها و قلوب ملت خود حکومت کنند.

هیأت بررسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، متشکل از سران بعضی از کشورهای اسلامی همراه با آقایان بنی صدر رئیس جمهور و فرمانده کل قوا، فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش، فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی و حاج سیداحمد خمینی به محضر امام خمینی رسیدند. امام سران کشورهای اسلامی را نصیحت کردند که کوشش کنند بر دل‏ها و قلوب ملت خود حکومت کنند.