نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پیامی به ملت ایران، به مناسبت چهلم شهدای تبریز، امام خمینی بر ادامه مبارزه تا سرنگونی رژیم تأکید کردند.

در پیامی به ملت ایران، به مناسبت چهلم شهدای تبریز، امام خمینی بر ادامه مبارزه تا سرنگونی رژیم تأکید کردند.