نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در نامه ای به آقای صادق خلخالی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند.

امام خمینی در نامه ای به آقای صادق خلخالی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند.