نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به تلگرام تبریک احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امام خمینی در پیامی خطاب به وی ضمن تشکر از بی‏تفاوتی سران کشورهای اسلامی نسبت به حملة اسراییل به لبنان به شدت انتقاد کردند.

* به دنبال شهادت آیت‏الله صدوقی امام جمعة یزد به دست عوامل منافقین امام خمینی پیامی صادر کردند و ضمن تجلیل از مقام و مجاهدات شهید صدوقی و محکوم کردن جنایات منافقین فرمودند: «... اینجانب دوستی عزیز... و اسلام خدمتگزاری متعهد و... ایران فقیهی فداکار و استان یزد سرپرستی دانشمند را از دست داد...».

* در پاسخ به تلگرام تبریک احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امام خمینی در پیامی خطاب به وی ضمن تشکر از بی‏تفاوتی سران کشورهای اسلامی نسبت به حملة اسراییل به لبنان به شدت انتقاد کردند.
* به دنبال شهادت آیت‏الله صدوقی امام جمعة یزد به دست عوامل منافقین امام خمینی پیامی صادر کردند و ضمن تجلیل از مقام و مجاهدات شهید صدوقی و محکوم کردن جنایات منافقین فرمودند: «... اینجانب دوستی عزیز... و اسلام خدمتگزاری متعهد و... ایران فقیهی فداکار و استان یزد سرپرستی دانشمند را از دست داد...».