نسخه چاپی | ارسال به دوستان

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، در حسینیة جماران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن اشاره به ترس بیجای ملت‏ها از ابرقدرت‏ها با ذکر مقاومت مردم افغانستان در برابر قدرت شوروی و تسخیر لانة جاسوسی آمریکا فرمودند: «این [قدرت فوق العادة ابرقدرت ها] از آن واهمه‏هایی بود که در ذهن مردم بود، در ذهن دولت‏ها بود و آن هیولایی که نشان داده بودند آنها از قدرت‏های بزرگ، آن را شکستند». امام ضمن اشاره به آمادگی اقشار مختلف مردم برای جنگ فرمودند: «ما باید مهیا بشویم برای جنگ‏ها و ما قدرت داریم... مهم این است که ما با هم منسجم باشیم». امام ضمن اشاره به صحبت‏هایی که در اطراف انزوای ایران می‏شود فرمودند: «ما از انزوا نمی‏ترسیم. این انزوا ما را وادار می‏کند که خودمان به فکر خودمان بیفتیم». در پایان امام ضمن تشکر از دانشجویان خط امام فرمودند: «حالا که بنا دارید که مجلس کار خودش را انجام داده است و [امر گروگانها را] محول می‏خواهید بکنید به دولت، امر صحیحی است».

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، در حسینیة جماران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن اشاره به ترس بیجای ملت‏ها از ابرقدرت‏ها با ذکر مقاومت مردم افغانستان در برابر قدرت شوروی و تسخیر لانة جاسوسی آمریکا فرمودند: «این [قدرت فوق العادة ابرقدرت ها] از آن واهمه‏هایی بود که در ذهن مردم بود، در ذهن دولت‏ها بود و آن هیولایی که نشان داده بودند آنها از قدرت‏های بزرگ، آن را شکستند». امام ضمن اشاره به آمادگی اقشار مختلف مردم برای جنگ فرمودند: «ما باید مهیا بشویم برای جنگ‏ها و ما قدرت داریم... مهم این است که ما با هم منسجم باشیم». امام ضمن اشاره به صحبت‏هایی که در اطراف انزوای ایران می‏شود فرمودند: «ما از انزوا نمی‏ترسیم. این انزوا ما را وادار می‏کند که خودمان به فکر خودمان بیفتیم». در پایان امام ضمن تشکر از دانشجویان خط امام فرمودند: «حالا که بنا دارید که مجلس کار خودش را انجام داده است و [امر گروگانها را] محول می‏خواهید بکنید به دولت، امر صحیحی است».