نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پی شهادت شیخ محمد منتظری در حادثة انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، امام خمینی در پیامی خطاب به آقای منتظری فرمودند: «... گرچه تمام شهیدان انقلاب و شهیدان عزیز و معظم یکشنبه شب، از برادران ما و شما بودند و ملت قدرشناس برای آنان به سوگ نشستند و دشمنان اسلام در شهادت آنان شاد و اسلام عزیز سرافراز است لکن از فرزند عزیز شما شناختی دارم که باید به شما با تربیت چنین فرزندی تبریک بگویم. او از وقتی که خود را شناخت... ارزش‏های اسلامی را شناخت و با تعهد و انگیزة حساب شده وارد میدان مبارزه علیه ستمگران گردید...».

* به دنبال شهادت آیت‏الله دکتر بهشتی، امام خمینی آقای موسوی اردبیلی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب کردند.

* امام خمینی آقای مهدی ربانی املشی را به دادستانی کل کشور منصوب فرمودند.

* امام خمینی آقای هادی باریک بین را به سمت امام جمعة قزوین منصوب فرمودند.

* قضات دیوان عالی کشور، رؤسای شعب، مستشاران و دادیاران دادگستری با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند؛ امام خمینی به مناسبت فاجعة انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‏الله بهشتی و جمعی از مسؤولان فرمودند: «... بنای دشمنان شما براین است که افرادی که لیاقتشان بیشتر است بیشتر مورد حمله قرار بگیرند... من کراراً گفته‏ام که مرحوم آقای بهشتی در این مملکت مظلوم زیست. تمام مخالفین اسلام و مخالفین کشور

* در پی شهادت شیخ محمد منتظری در حادثة انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، امام خمینی در پیامی خطاب به آقای منتظری فرمودند: «... گرچه تمام شهیدان انقلاب و شهیدان عزیز و معظم یکشنبه شب، از برادران ما و شما بودند و ملت قدرشناس برای آنان به سوگ نشستند و دشمنان اسلام در شهادت آنان شاد و اسلام عزیز سرافراز است لکن از فرزند عزیز شما شناختی دارم که باید به شما با تربیت چنین فرزندی تبریک بگویم. او از وقتی که خود را شناخت... ارزش‏های اسلامی را شناخت و با تعهد و انگیزة حساب شده وارد میدان مبارزه علیه ستمگران گردید...».
* به دنبال شهادت آیت‏الله دکتر بهشتی، امام خمینی آقای موسوی اردبیلی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب کردند.
* امام خمینی آقای مهدی ربانی املشی را به دادستانی کل کشور منصوب فرمودند.
* امام خمینی آقای هادی باریک بین را به سمت امام جمعة قزوین منصوب فرمودند.
* قضات دیوان عالی کشور، رؤسای شعب، مستشاران و دادیاران دادگستری با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند؛ امام خمینی به مناسبت فاجعة انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‏الله بهشتی و جمعی از مسؤولان فرمودند: «... بنای دشمنان شما براین است که افرادی که لیاقتشان بیشتر است بیشتر مورد حمله قرار بگیرند... من کراراً گفته‏ام که مرحوم آقای بهشتی در این مملکت مظلوم زیست. تمام مخالفین اسلام و مخالفین کشور حلة مستقیمشان را به ایشان و بعضی دوستان ایشان کردند. کسی را که من بیشتر از بیست سال می‏شناختم و روحیاتش را مطلع بودم و می‏دانستم چه جور مرد صالحی و مرد به درد بخوری برای این کشور است... یک مرد صالحی را به صورت یک دیکتاتور در آوردند!». امام خمینی ضمن اظهارنظر در مورد اصلح بودن آقای موسوی اردبیلی برای ریاست دیوان عالی کشور فرمودند: «... چون بناست که مشورت کنم با آقایان، آقایان اگر نظری دارند بدهند... نظرشان را بگویند و یک فرد دیگری اگر به نظر آقایان یا اکثریت آقایان است بگویند و به آن اکثریت عمل بشود...».
* اقشار مختلف مردم و اعضای ستاد مرکزی جهاد سازندگی با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند. امام خمینی به مناسبت شهادت دکتربهشتی و یارانش فرمودند: «... [شهدای هفت تیر] اشخاصی بودند که آن قدری که من از آنها می‏شناسم از ابرار بوده‏اند، از اشخاص متعهد بوده‏اند که در رأس آنها مرحوم شهید بهشتی است. ایشان را من بیست سال بیشتر می‏شناختم. مراتب فضل ایشان و مراتب تفکر ایشان و مراتب تعهد ایشان بر من معلوم بود. آنچه من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشان در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در کشور بود... خدا انصاف بدهد به آنهایی که انحصارطلب بودند و می‏خواستند بهشتی و خامنه‏ای و رفسنجانی و امثال اینها را از صحنه خارج کنند...». امام در ادامة سخنانشان فرمودند: «تاریخ اسلام از صدر تاکنون دو خط داشته است؛ خط جهاد و خط سازش». امام خمینی در ادامة سخنانشان خطاب منافقین فرمودند: «... چند نفر عزیز که خاطرشان بسیار عزیز است گرفتن از ملت، ملت را عقب نمی‏نشاند، صف‏ها فشرده‏تر می‏شود... شما نمی‏توانید با ترور... این ملت را از صحنه خارج کنید». امام خمینی با توجه به شرایط حساس از مردم خواستند در صحنه باشند و به مسؤولان زندان‏ها سفارش کردند در اثرحوادث روی داده آنها را در رفتار با زندانیان منافق و گروهکی از حدود اسلامی خارج نشوند.