نسخه چاپی | ارسال به دوستان

پیام امام به علمای تهران و استیضاح از اسدالله علم به مناسبت حمله مأموران به مردم و مدرسه فیضیه؛ در این پیام امام خمینی با بر شمردن جنایات ماموران رژیم فرمودند: شاهدوستی یعنی غارتگری، هتک اسلام

پیام امام به علمای تهران و استیضاح از اسدالله علم به مناسبت حمله مأموران به مردم و مدرسه فیضیه؛ در این پیام امام خمینی با بر شمردن جنایات ماموران رژیم فرمودند: شاهدوستی یعنی غارتگری، هتک اسلام