نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مبدﺃ تاریخ ایران تغییر کرد و به جای تاریخ هجری شمسی، تاریخ شاهنشاهی رسمیت یافت و سال 1355 به سال 2535 تغییر داده شد.

مبدﺃ تاریخ ایران تغییر کرد و به جای تاریخ هجری شمسی، تاریخ شاهنشاهی رسمیت یافت و سال 1355 به سال 2535 تغییر داده شد.