نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای سیدمحمد خاتمی وزیر ارشاد، میهمانان اسلامی شرکت کننده درمراسم دهه فجر، اهالی جماران و اعضای سپاه پاسداران جماران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در مورد انگیزه انقلاب ایران که همانا حاکمیت اسلام است برای حاضران سخنرانی کردند.

آقای سیدمحمد خاتمی وزیر ارشاد، میهمانان اسلامی شرکت کننده درمراسم دهه فجر، اهالی جماران و اعضای سپاه پاسداران جماران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در مورد انگیزه انقلاب ایران که همانا حاکمیت اسلام است برای حاضران سخنرانی کردند.