نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* بانوان دانشجو و دانشجویان مرکز دارالزاهرای مرکز همایونشهر اصفهان، با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضرورت توجه به وضعیت فعلی جامعه و نپرداختن به گذشته و آینده دور و لزوم اظهار نظر اندیشمندان اسلامی درباره قانون اساسی سخنرانی کردند؛ امام خمینی در بخشی از سخنانشان فرمودند: «... الآن ما نباید فکر این باشیم که مثلا مدارسمان چطور است؛ کشاورزی مان چطور است؛ما کارخانه‏هایمان چطور است. اینها الآن وقتش نیست. الآن همه افکار باید متوجه این باشد که قانون اساسی مان چه جوری است؛ نظر بدهیم ... این قدم الآن، قدم فعلی، محل حاجت است و حرفهای دیگر و کارهای دیگر و همه اینها بموقع است. موقع شناسی یکی از اموری است که در رشد هر جامعه‏ای دخالت زیاد دارد ».

* بانوان فرهنگی و مربیان قرآن کاشمر با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی به مناسبت رحلت آقای طالقانی (در 18 شهریور 58) فرمودند: « مرحوم طالقانی رفتند و روسفید رفتند. ایشان باید گفت یک عمر تقریباً خدمت کردند ... . » امام خمینی با توجه به سهم بانوان در پیروزی نهضت، خواستار مشارکت بانوان در بازسازی کشور شدند. امام با طرح مسئله غربزدگی فرمودند: « بر همه ماست که از این غربزدگی بیرون بیاییم؛ افکارمان را عوض بکنیم ... . ما باید خودمان را تغییر دهیم تا اینکه بتوانیم سرپای خودمان بایستیم و بفهمیم که ما شرقی هستیم و ما در اسلام هستیم و برنامه ما اسلام

* بانوان دانشجو و دانشجویان مرکز دارالزاهرای مرکز همایونشهر اصفهان، با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضرورت توجه به وضعیت فعلی جامعه و نپرداختن به گذشته و آینده دور و لزوم اظهار نظر اندیشمندان اسلامی درباره قانون اساسی سخنرانی کردند؛ امام خمینی در بخشی از سخنانشان فرمودند: «... الآن ما نباید فکر این باشیم که مثلا مدارسمان چطور است؛ کشاورزی مان چطور است؛ما کارخانه‏هایمان چطور است. اینها الآن وقتش نیست. الآن همه افکار باید متوجه این باشد که قانون اساسی مان چه جوری است؛ نظر بدهیم ... این قدم الآن، قدم فعلی، محل حاجت است و حرفهای دیگر و کارهای دیگر و همه اینها بموقع است. موقع شناسی یکی از اموری است که در رشد هر جامعه‏ای دخالت زیاد دارد ».
* بانوان فرهنگی و مربیان قرآن کاشمر با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی به مناسبت رحلت آقای طالقانی (در 18 شهریور 58) فرمودند: « مرحوم طالقانی رفتند و روسفید رفتند. ایشان باید گفت یک عمر تقریباً خدمت کردند ... . » امام خمینی با توجه به سهم بانوان در پیروزی نهضت، خواستار مشارکت بانوان در بازسازی کشور شدند. امام با طرح مسئله غربزدگی فرمودند: « بر همه ماست که از این غربزدگی بیرون بیاییم؛ افکارمان را عوض بکنیم ... . ما باید خودمان را تغییر دهیم تا اینکه بتوانیم سرپای خودمان بایستیم و بفهمیم که ما شرقی هستیم و ما در اسلام هستیم و برنامه ما اسلام است ».
* روحانیون تهران با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام خمینی بر ضرورت هماهنگی میان نیروهای انقلاب تأکید کردند. امام خمینی درباره مسئولیت روحانیون فرمودند: « ... . آن چیزی که مهم است در نظر من و وظیفه ماست و سنگینی‏اش بیشتر به عهده خود روحانیون است ... این است که ... اگر خدای نخواسته بر خلاف موازین عملی بشود ... دشمنهای اسلام و دشمنهای روحانیت زیادند و در صدد هستند به مردم خارج [القا] بکنند که جمهوری اسلامی هم ... مثل نظام شاهنشاهی می‏ماند ... چنانچه ... . قلمهای خارجیان الآن مدتهاست که به کار افتاده است و همین مسائل را [القا می‏کند]؛ دیکتاتوری عمامه و عبا و قبا! و این بدتر از آن دیکتاتوری است ». امام با اشاره به تبلیغات سوء دیرینه درباره دین و روحانیت فرمودند: « ... . دست و پا می‏زنند به اینکه شما را آلوده بکنند ... یک طوری بکنند که مردم از شما روگردان بشوند ... بگویند که این روحانیون تا حالا کاری دستشان نبود حالایی که کار دستشان آمده است اینها هم همان کارها را انجام می‏دهند ». امام در ادامه بیاناتشان بار دیگر تأکید کردند که حیثیت روحانیت و اسلام در گرو اعمال و رفتار روحانیون است.
* خانواده مرحوم آیت‏الله طالقانی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تسلیت به خانواده آقای طالقانی در تجلیل از مقام آیت‏الله طالقانی فرمودند: «... مرحوم آقای طالقانی مستقیم بود. مستقیم فکر می‏کرد؛ مستقیم عمل می‏کرد. انحراف به چپ و راست نداشت. نه غربزده بود و نه شرقزده، اسلامزده بود، دنبال تعلیمات اسلام بود و برای یک ملت مفید بود و رفتنش ضایعه بود ...». امام در ادامه بیاناتشان به انحراف مکتبهای غیر توحیدی اشاره کردند و فرمودند: «... هم غرب ما را بازی می‏دهد ... هم شرق ما را ملعبه کرده، و تا این گول خوردنها هست، تا این غربزدگی و شرقزدگی در ملت ما هست، هیچ امیدی به اصلاح نیست ... ما فکرهایمان وابسته است ... . الآن ما باید سعی کنیم از این فرهنگ وابسته خارج بکنیم خودمان را ... . ». امام با اشاره به هیاهوی مدعیان حقوق بشر در مورد اوضاع ایران فرمودند: « ... اینها با بشر چه جور رفتار کردند، کجا حق بشر را به او دادند. یکی از بشرها ما بودیم ... ما یک دسته‏ای بشر هستیم، پنجاه و چند سال است که ما ... همه حقوق ما را از بین می‏برند ... همینهایی که دعوی می‏کنند حقوق بشر، همینها فوج فوج بشر را می‏کشند و فریاد می‏زنند حقوق بشر ! وقتی در ایران نصیری را می‏کشند یا هویدا را می‏کشند، هیاهو بلند می‏کنند که چرا کشتید ! این جز این است که می‏خواهند ما‏ها را اغفال کنند و نهضت ما را بدنام کنند ؟ اینها بشر را نمی‏شناسند، چه [برسد به] حقوق بشر را ...».
* در ذیل نامه استجازه آقای محمد فاضل لنکرانی، امام خمینی اجازه دادند از سهم امام، جهت ساختمان جامعه جعفریه در شهر گوجرانواله در پاکستان استفاده شود.
* اقشار مختلف مردم با امام خمینی در مدرسه فیضیه دیدار کردند. امام خمینی درباره شخصیت آیت‏الله طالقانی، قدرت اسلام و مسئولیت روحانیت و ضرورت حفظ قدرت جوانان و دانشگاهیان برای حاضران سخنرانی کردند. امام با اشاره به موج عظیم احساسات مردم در سوگ آیت‏الله طالقانی فرمودند: «طالقانی خدمتگزار ملت بود و ملت از خدمتگزار خودش قدردانی می‏کنند ... انگیزه مردم از شعارشان پیدا می‏شود .....