نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با استعفای آقای کروبی از سرپرستی بنیاد شهید به منظور شرکت در انتخابات دوره سوم مجلس، موافقت فرمودند.

امام خمینی با استعفای آقای کروبی از سرپرستی بنیاد شهید به منظور شرکت در انتخابات دوره سوم مجلس، موافقت فرمودند.