نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی بر کتاب تقریرات درس خارجشان که به وسیله آقای سبحانی نوشته شده بود، تقریظی نوشتند.

امام خمینی بر کتاب تقریرات درس خارجشان که به وسیله آقای سبحانی نوشته شده بود، تقریظی نوشتند.