نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* طی حکمی امام خمینی به آقای سیدمحمد جعفری ورامینی مأموریت دادند به خرم آباد سفر کرده و به مشکلات منطقه رسیدگی نماید.

* در سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) و سالروز فاجعه مدرسه فیضیه، خانواده‏های شهدای انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی پس از اشاره به برنامه‏های رژیم پهلوی در کوبیدن اسلام و روحانی و تباه کردن کشاورزی کشور فرمودند: «مملکت ما از حیث کشاورزی یک مملکت غنی است. اگر کشاورزی صحیح در این مملکت بشود، ممکن است آذربایجان کافی باشد ». امام خمینی درباره روحانیت فرمودند: « ... روحانیت با ترقی مخالف نیست... آزادی سرجای خودش، اما بی‏بندوباری؟... روحانیت با این مخالف است. نه با آزادی بیان؛ نه با آزادی قلم؛ نه با آزادی گفتار؛ نه با روشنگری‏ها...».

* در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و سالروز فاجعه فیضیه، خانواده‏های شهدای انقلاب اسلامی و پرسنل کمیته مرکزی انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی با اشاره به تحولات روحی ملت ایران، بویژه جوان‏ها، فرمودند: « ... من مطمئنم به این که شما پیروز می‏شوید».

* در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و سالروز فاجعه فیضیه، بانوان مجتمع آموزشی طیبه پیراسته لنگرود با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی درباره توطئه جدایی دین از سیاست برای حاضران سخنرانی کردند. امام خمینی در بخشی ا

* طی حکمی امام خمینی به آقای سیدمحمد جعفری ورامینی مأموریت دادند به خرم آباد سفر کرده و به مشکلات منطقه رسیدگی نماید.
* در سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) و سالروز فاجعه مدرسه فیضیه، خانواده‏های شهدای انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی پس از اشاره به برنامه‏های رژیم پهلوی در کوبیدن اسلام و روحانی و تباه کردن کشاورزی کشور فرمودند: «مملکت ما از حیث کشاورزی یک مملکت غنی است. اگر کشاورزی صحیح در این مملکت بشود، ممکن است آذربایجان کافی باشد ». امام خمینی درباره روحانیت فرمودند: « ... روحانیت با ترقی مخالف نیست... آزادی سرجای خودش، اما بی‏بندوباری؟... روحانیت با این مخالف است. نه با آزادی بیان؛ نه با آزادی قلم؛ نه با آزادی گفتار؛ نه با روشنگری‏ها...».
* در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و سالروز فاجعه فیضیه، خانواده‏های شهدای انقلاب اسلامی و پرسنل کمیته مرکزی انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی با اشاره به تحولات روحی ملت ایران، بویژه جوان‏ها، فرمودند: « ... من مطمئنم به این که شما پیروز می‏شوید».
* در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و سالروز فاجعه فیضیه، بانوان مجتمع آموزشی طیبه پیراسته لنگرود با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی درباره توطئه جدایی دین از سیاست برای حاضران سخنرانی کردند. امام خمینی در بخشی از سخنانشان فرمودند: « ... یکی از افراد فاسد وابسته، در همین چند روز،... گفته بود که ما می‏خواهیم قداست روحانیون محفوظ باشد؛ اینها دخالت در امور مملکتی نکنند تا قداستشان محفوظ بماند، این یک حیله‏ای است که غربی‏ها بکار بردند ...».
* گروهی از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به مشکلات برجای مانده از رژیم پهلوی و فساد رسانه‏های عمومی در آن رژیم و کارشکنی افراد ضدانقلاب فرمودند: « ... یک چیزی که همه‏اش خراب است نمی‏شود فوراً همه‏اش آباد شود. این را بتدریج، باید پله پله رفت...» امام در پایان سخنانشان بر ضرورت پرداختن روحانیون به تهذیب خود تأکید کردند.