نسخه چاپی | ارسال به دوستان

بر طبق اصل 142 قانون اساسی، امام خمینی میزان دارایی خود را به دیوان عالی کشور اعلام فرمودند؛ عمده‏ترین دارایی امام خمینی یک باب خانه در شهر قم بود.

بر طبق اصل 142 قانون اساسی، امام خمینی میزان دارایی خود را به دیوان عالی کشور اعلام فرمودند؛ عمده‏ترین دارایی امام خمینی یک باب خانه در شهر قم بود.