نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* آقایان کروبی نماینده امام و سرپرست حجاج ، خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، امام جمارانی سرپرست سازمان حج و اوقاف و رضایی سرپرست سازمان حج و زیارت به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی ضمن تأکید بر لزوم اعلام برائت از مشرکین در مراسم حج فرمودند: «ممکن نیست حجاج ما به حج بروند و دست به تظاهرات علیه استکبار نزنند».

* در پاسخ به پیام تبریک لی شیان نیان (رئیس جمهور چین ) به محضر امام خمینی به مناسبت عید نوروز، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند و در پیام خود ضمن اشاره به جنایات رژیم صدام در حلبچه اظهار امیدواری کردند که ملت قهرمان و مقاوم ایران دست آمریکا و مزدوران صدام را کوتاه نماید.

* آقایان کروبی نماینده امام و سرپرست حجاج ، خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، امام جمارانی سرپرست سازمان حج و اوقاف و رضایی سرپرست سازمان حج و زیارت به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی ضمن تأکید بر لزوم اعلام برائت از مشرکین در مراسم حج فرمودند: «ممکن نیست حجاج ما به حج بروند و دست به تظاهرات علیه استکبار نزنند».
* در پاسخ به پیام تبریک لی شیان نیان (رئیس جمهور چین ) به محضر امام خمینی به مناسبت عید نوروز، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند و در پیام خود ضمن اشاره به جنایات رژیم صدام در حلبچه اظهار امیدواری کردند که ملت قهرمان و مقاوم ایران دست آمریکا و مزدوران صدام را کوتاه نماید.