نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای فضل‏الله محلاتی (نماینده امام در سپاه پاسداران) و فرماندهان سپاه پاسداران و مسئولان دایرة سیاسی ـ عقیدتی ارتش جمهوری اسلامی ایران به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام در بیاناتشان ابتدا دربارة اهمیت تلقین و تکرار مسائل اخلاقی برای حاضران صحبت کردند و پس به اهداف دشمن در ایجاد اختلاف اشاره کردند و دولت و قوای مسلح را خدمتگزاران ملت خواندند.

آقای فضل‏الله محلاتی (نماینده امام در سپاه پاسداران) و فرماندهان سپاه پاسداران و مسئولان دایرة سیاسی ـ عقیدتی ارتش جمهوری اسلامی ایران به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام در بیاناتشان ابتدا دربارة اهمیت تلقین و تکرار مسائل اخلاقی برای حاضران صحبت کردند و پس به اهداف دشمن در ایجاد اختلاف اشاره کردند و دولت و قوای مسلح را خدمتگزاران ملت خواندند.