نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سخنرانی امام در جمع روحانیون و مردم همدان در مورد در معرض خطر بودن دین اسلام.

سخنرانی امام در جمع روحانیون و مردم همدان در مورد در معرض خطر بودن دین اسلام.