نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعضای دفتر مشاورت امام و متخصصان نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند: «امام درباره اعتماد به نفس و استقلال و خودکفایی برای حاضران سخنانی ایراد کردند».

اعضای دفتر مشاورت امام و متخصصان نیروی هوایی با امام خمینی دیدار کردند: «امام درباره اعتماد به نفس و استقلال و خودکفایی برای حاضران سخنانی ایراد کردند».