نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور و موسوی نخست وزیر و اعضای هیأت دولت به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام بر حفظ همبستگی میان دولت و دولت و لزوم خدمتگزاری به مردم تأکید کردند.

آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور و موسوی نخست وزیر و اعضای هیأت دولت به محضر امام خمینی رسیدند. در این دیدار امام بر حفظ همبستگی میان دولت و دولت و لزوم خدمتگزاری به مردم تأکید کردند.