نسخه چاپی | ارسال به دوستان

شورای سلطنت تشکیل شد. سیدجلال الدین طهرانی به ریاست شورای سلطنت انتخاب شد.

شورای سلطنت تشکیل شد. سیدجلال الدین طهرانی به ریاست شورای سلطنت انتخاب شد.