نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به تلگرام ارسالی آیت‏الله سیدعبدالله شیرازی به محضر امام خمینی به مناسبت مرخص شدن امام از بیمارستان، امام خمینی تلگرام تشکری برای وی ارسال کردند.

در پاسخ به تلگرام ارسالی آیت‏الله سیدعبدالله شیرازی به محضر امام خمینی به مناسبت مرخص شدن امام از بیمارستان، امام خمینی تلگرام تشکری برای وی ارسال کردند.