نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به تلگرام تبریک سرهنگ قذافی به پیشگاه امام به مناسبت سالروز 22بهمن، امام پیامی برای وی فرستادند و اظهار امیدواری کردند که ملت‏های اسلامی توانند دست غارتگران را کوتاه کنند.

* در پاسخ به تلگرام تبریک آقای شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر) به پیشگاه امام به مناسبت سالروز 22 بهمن، امام پیامی برای وی فرستادند و فرمودند: «همان گونه که آن جناب بر لزوم بیشتر وحدت و توسعة روابط بین المللی میان کشورهای اسلامی تأکید داشته‏اید، ما نیز تلاش خود را پیوسته برای انجام این منظور بکار برده [ایم]».

* در پاسخ به تلگرام تبریک آقای علی ناصر محمد (رئیس شورای عالی یمن) به پیشگاه امام به مناسبت 22 بهمن، امام پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند.

* در پاسخ به تلگرام تبریک آقای یاسر عرفات (رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین) به پیشگاه امام به مناسبت 22 بهمن، امام پیام تشکر آمیزی برای وی فرستادند و پیروزی ملت فلسطین را بر دشمنان صهیونیست از خداوند مسئلت کردند.

* در پاسخ به تلگرام ژنرال سوهارتو، رئیس جمهور اندونزی، به پیشگاه امام خمینی به مناسبت 22 بهمن، امام پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند و عظمت مسلمانان را در برابر جهانخواران شرق و غرب از خداوند خواستار شدند.

* در پاسخ به تلگرام تبریک پاپ ژان پل دوم به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برا

* در پاسخ به تلگرام تبریک سرهنگ قذافی به پیشگاه امام به مناسبت سالروز 22بهمن، امام پیامی برای وی فرستادند و اظهار امیدواری کردند که ملت‏های اسلامی توانند دست غارتگران را کوتاه کنند.
* در پاسخ به تلگرام تبریک آقای شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر) به پیشگاه امام به مناسبت سالروز 22 بهمن، امام پیامی برای وی فرستادند و فرمودند: «همان گونه که آن جناب بر لزوم بیشتر وحدت و توسعة روابط بین المللی میان کشورهای اسلامی تأکید داشته‏اید، ما نیز تلاش خود را پیوسته برای انجام این منظور بکار برده [ایم]».
* در پاسخ به تلگرام تبریک آقای علی ناصر محمد (رئیس شورای عالی یمن) به پیشگاه امام به مناسبت 22 بهمن، امام پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند.
* در پاسخ به تلگرام تبریک آقای یاسر عرفات (رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین) به پیشگاه امام به مناسبت 22 بهمن، امام پیام تشکر آمیزی برای وی فرستادند و پیروزی ملت فلسطین را بر دشمنان صهیونیست از خداوند مسئلت کردند.
* در پاسخ به تلگرام ژنرال سوهارتو، رئیس جمهور اندونزی، به پیشگاه امام خمینی به مناسبت 22 بهمن، امام پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند و عظمت مسلمانان را در برابر جهانخواران شرق و غرب از خداوند خواستار شدند.
* در پاسخ به تلگرام تبریک پاپ ژان پل دوم به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک لئونید برژنف صدر هیأت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند و فرمودند: «ما نیز به سهم خود پیوسته خواهان روابط دوستانه فی مابین همة ملت‏های جهان با حفظ استقلال و احترام متقابل بوده و آزادی کامل ملت‏های تحت ستم و رنجیده را از خدای تعالی مسئلت دارم».
* در پاسخ به پیام تبریک خانم ایندیرا گاندی نخست وزیر هندوستان، به محضر امام خمینی به مناسبت دومین سالگرد انقلاب اسلامی، امام پیام تشکرآمیزی خطاب به وی فرستادند و فرمودند: «امید است همة ملت‏های رنجدیدة جهان تحت قیادت رهبران دلسوز و متعهد خویش به حقوق حقة خود رسیده و راه خود را بازیابند».
* در پاسخ به تبریک اریک هونکر رئیس شورای دولتی جمهوری دمکراتیک آمان به مناسبت دومین سالگرد انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای یوتسه دینال، رئیس جمهور مغولستان، به مناسبت دومین سالگرد انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای چون دوهوان، رئیس جمهور کرة جنوبی، به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای گوستاو هوساک (رئیس جمهور چکسلواکی) به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.
* در پاسخ به تلگرام تبریک آقای پال لوسونیز رئیس شورای جمهوری خلق مجارستان به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند.
* در پاسخ به پیام تبریک تئودور ژیکف رئیس جمهور بلغارستان به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی فرستادند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای مام وان دونگ، نخست وزیر ویتنام به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.
* در پاسخ به گزارش آقای محمد امامی کاشانی در مورد تشکیل شورای عالی تبلیغات اسلامی، امام خمینی با تشکیل این شورا متشکل از آقایان باهنر، جنتی، شرعی، عبایی، حقانی و امامی کاشانی موافقت فرمودند.
* در پاسخ به سؤال آقای محمدکاظم سیفیان، شهردار تهران، در مورد اراضی موات، امام خمینی فرمودند: «اراضی موات بالاصاله را کسی مالک نمی‏شود مگر به احیا و اگر ثبت داده باشد و خرید و فروش نموده باشد هم باطل است».