نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پی تحرکات طرفداران بنی صدر در مشهد و اصفهان و خروج اعتراض آمیز آقای جلال الدین طاهری از شهر اصفهان، و اعلام تعطیل و راهپیمایی سراسری در 27 آذر 59 از سوی احزاب، نمایندگان و شخصیت‏های اسلامی، دفتر امام خمینی با صدور بیانیه‏ای خواستار لغو راهپیمایی شد.

* گروهی از معلولین انقلاب و پرسنل سپاه پاسداران تبریز با امام خمینی دیدار کردند؛ امام از مجاهدات و زحمات آنها تشکر کردند.

* در پی تحرکات طرفداران بنی صدر در مشهد و اصفهان و خروج اعتراض آمیز آقای جلال الدین طاهری از شهر اصفهان، و اعلام تعطیل و راهپیمایی سراسری در 27 آذر 59 از سوی احزاب، نمایندگان و شخصیت‏های اسلامی، دفتر امام خمینی با صدور بیانیه‏ای خواستار لغو راهپیمایی شد.
* گروهی از معلولین انقلاب و پرسنل سپاه پاسداران تبریز با امام خمینی دیدار کردند؛ امام از مجاهدات و زحمات آنها تشکر کردند.