نسخه چاپی | ارسال به دوستان

طی حکمی خطاب به آقای محمدعلی رحمانی، مسئول بسیج مستضعفین، امام خمینی فرمودند: «تلاش نمایید تا در طول شش ماه آنچه را در اختیار ستاد کمک‏های مردمی است در موارد مصرفش صرف نمایید».

طی حکمی خطاب به آقای محمدعلی رحمانی، مسئول بسیج مستضعفین، امام خمینی فرمودند: «تلاش نمایید تا در طول شش ماه آنچه را در اختیار ستاد کمک‏های مردمی است در موارد مصرفش صرف نمایید».