نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سرهنگ سلیمی وزیر دفاع، آقای صفایی رئیس سیاسی ـ ایدئولوژیک ارتش، کارکنان صنایع دفاع و پرسنل دایره سیاسی ـ عقیدتی و کارکنان صدا و سیمای اصفهان به محضر امام خمینی رسیدند. امام بر لزوم متدین بودن افراد در مسئولیت‏ها و حفظ آبروی مردم در قضاوت‏ها تأکید کردند و از حوزه‏های علمیه خواستند تا برای رفع کمبود قاضی واجد شرایط تلاش کنند. امام در پایان همه اقشار ملت را دعوت به تلاش برای خودکفایی و رهایی از وابستگی کردند.

سرهنگ سلیمی وزیر دفاع، آقای صفایی رئیس سیاسی ـ ایدئولوژیک ارتش، کارکنان صنایع دفاع و پرسنل دایره سیاسی ـ عقیدتی و کارکنان صدا و سیمای اصفهان به محضر امام خمینی رسیدند. امام بر لزوم متدین بودن افراد در مسئولیت‏ها و حفظ آبروی مردم در قضاوت‏ها تأکید کردند و از حوزه‏های علمیه خواستند تا برای رفع کمبود قاضی واجد شرایط تلاش کنند. امام در پایان همه اقشار ملت را دعوت به تلاش برای خودکفایی و رهایی از وابستگی کردند.