نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضائیه، آقایان نیری و رئیسی را مأمور رسیدگی به گزارش‏های واصله از شهرستان‏های سیرجان و دورود کردند.

امام خمینی ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضائیه، آقایان نیری و رئیسی را مأمور رسیدگی به گزارش‏های واصله از شهرستان‏های سیرجان و دورود کردند.