نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعضای هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بین المجالس (در شهر رم) به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی در بیاناتی فرمودند: «متعجبم از فکر حکومت‏های منطقه که چرا این قدر ذلیل‏اند و همه چیزشان را تقدیم نموده و علاوه بر ذلت در مقابل آمریکا در برابر اسرائیل هم ذلت را به جان می‏خرند... اینها از حکومت جمهوری اسلامی می‏ترسند و ما باید محکم بایستیم و خودمان را برای مقابله با مشکلات احتمالی آینده مهیا کنیم».

اعضای هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بین المجالس (در شهر رم) به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی در بیاناتی فرمودند: «متعجبم از فکر حکومت‏های منطقه که چرا این قدر ذلیل‏اند و همه چیزشان را تقدیم نموده و علاوه بر ذلت در مقابل آمریکا در برابر اسرائیل هم ذلت را به جان می‏خرند... اینها از حکومت جمهوری اسلامی می‏ترسند و ما باید محکم بایستیم و خودمان را برای مقابله با مشکلات احتمالی آینده مهیا کنیم».