نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای سید احمد دعایی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی، تشکر کردند.

امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای سید احمد دعایی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی، تشکر کردند.