نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* عده ای از کارکنان کیهان با امام خمینی دیدار کردند. امام فرمودند: «باید جدیت کنید مسائلی را بنویسید که موافق مسیر ملت باشد».

* در پاسخ به تلگرام تسلیت آقای سیدحسین خادمی، به مناسبت شهادت استاد مطهری امام خمینی در نامه ای از ایشان و اصناف محترم و سایر طبقات اصفهان تشکر کردند.

* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای شیخ محمد کرمی از زحمات وی در خنثی کردن توطئه دشمنان اسلام تقدیر کردند و فرمودند: «مراقب باشید توطئه گران نتوانند نقشه های خائنانه خود را در آن منطقه پیاده کنند و حوادث ناگواری امثال حادثه خرمشهر که موجب تأثر و ناراحتی گردید به بار آورند».

* گروهی از مردم و عشایر خرم آباد لرستان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «آنهایی که به اسم دمکراتیک می خواهند نهضت ما را شکست بدهند بستگان آمریکا هستند».

* گروهی از بانوان مشهد در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به توطئه های استعمار در ایران در زمان رضاخان و آتاترک در ترکیه فرمودند: «کشف حجابی که رضاخان به تبع ترکیه و به تبع غرب به واسطه مأموریتی که داشت انجام داد بر خلاف مصلحت مملکت ما بود».

* خواهران اهل سنت اورامانات و کارمندان بانک مرکزی با امام خمینی دیدار کردند. امام اظهار امیدواری کردند که به زودی ریشه رباخواری از ایران کنده شود.

* امام خمی

* عده ای از کارکنان کیهان با امام خمینی دیدار کردند. امام فرمودند: «باید جدیت کنید مسائلی را بنویسید که موافق مسیر ملت باشد».
* در پاسخ به تلگرام تسلیت آقای سیدحسین خادمی، به مناسبت شهادت استاد مطهری امام خمینی در نامه ای از ایشان و اصناف محترم و سایر طبقات اصفهان تشکر کردند.
* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای شیخ محمد کرمی از زحمات وی در خنثی کردن توطئه دشمنان اسلام تقدیر کردند و فرمودند: «مراقب باشید توطئه گران نتوانند نقشه های خائنانه خود را در آن منطقه پیاده کنند و حوادث ناگواری امثال حادثه خرمشهر که موجب تأثر و ناراحتی گردید به بار آورند».
* گروهی از مردم و عشایر خرم آباد لرستان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «آنهایی که به اسم دمکراتیک می خواهند نهضت ما را شکست بدهند بستگان آمریکا هستند».
* گروهی از بانوان مشهد در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به توطئه های استعمار در ایران در زمان رضاخان و آتاترک در ترکیه فرمودند: «کشف حجابی که رضاخان به تبع ترکیه و به تبع غرب به واسطه مأموریتی که داشت انجام داد بر خلاف مصلحت مملکت ما بود».
* خواهران اهل سنت اورامانات و کارمندان بانک مرکزی با امام خمینی دیدار کردند. امام اظهار امیدواری کردند که به زودی ریشه رباخواری از ایران کنده شود.
* امام خمینی به مناسبت میلاد حضرت زهرا (ع) در یک پیام رادیو ـ تلویزیونی خطاب به ملت مسلمان، روز تولد حضرت زهرا را روز زن اعلام کردند.