نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در سالروز میلاد امام حسین و روز پاسدار آقایان محلاتی نماینده امام در سپاه پاسداران رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران و فرماندهان و اعضای شورای عالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تبریک روز پاسدار فرمودند: «مادامی که پاسدار واقعی باشیم کشورهای بزرگ نمی‏توانند کاری انجام دهند و علت فشار دنیا هم این است که می‏بینند در این مملکت نه کودتا معنی دارد و نه هجوم نظامی و ایران از نظر منطقه و اسلام قدرت خاصی پیدا کرده است، لذا ما را آرام نمی‏گذارند».

در سالروز میلاد امام حسین و روز پاسدار آقایان محلاتی نماینده امام در سپاه پاسداران رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران و فرماندهان و اعضای شورای عالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تبریک روز پاسدار فرمودند: «مادامی که پاسدار واقعی باشیم کشورهای بزرگ نمی‏توانند کاری انجام دهند و علت فشار دنیا هم این است که می‏بینند در این مملکت نه کودتا معنی دارد و نه هجوم نظامی و ایران از نظر منطقه و اسلام قدرت خاصی پیدا کرده است، لذا ما را آرام نمی‏گذارند».