نسخه چاپی | ارسال به دوستان

جمعی از مسلمانان هندوستان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام بر ضرورت پرهیز از اختلاف میان شیعه و سنی تأکید کردند.

جمعی از مسلمانان هندوستان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام بر ضرورت پرهیز از اختلاف میان شیعه و سنی تأکید کردند.