نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در مصاحبه‏ای با خبرنگاران شبکه رادیو و تلویزیون آلمان غربی به سؤالات آنان پیرامون اهداف، مسائل و مشکلات انقلاب، جنایات آمریکا و نقش مذهب در زندگی مادی انسان پاسخ دادند.

* کارکنان شهرداری اهواز با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباه لزوم تبلیغ خدمات و سازندگی‏های انجام شده در دوران انقلاب و رسیدن به ملت به آزادی و استقلال سخنانی ایراد کردند. امام ضمن حمایت مجدد از اقدام دانشجویان پیرو خط امام مذاکره با آمریکا ر ا مشروط به تحویل شاه و اموال مملکت ایران کردند.

* امام خمینی در مصاحبه‏ای با خبرنگاران شبکه رادیو و تلویزیون آلمان غربی به سؤالات آنان پیرامون اهداف، مسائل و مشکلات انقلاب، جنایات آمریکا و نقش مذهب در زندگی مادی انسان پاسخ دادند.
* کارکنان شهرداری اهواز با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباه لزوم تبلیغ خدمات و سازندگی‏های انجام شده در دوران انقلاب و رسیدن به ملت به آزادی و استقلال سخنانی ایراد کردند. امام ضمن حمایت مجدد از اقدام دانشجویان پیرو خط امام مذاکره با آمریکا ر ا مشروط به تحویل شاه و اموال مملکت ایران کردند.