نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای موحدی کرمانی، نماینده امام در شهربانی و سرهنگ صمیمی رئیس شهربانی کل کشور و رؤسای شهربانی‏های مرکز استان‏ها به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی با اشاره به این نکته که از برکات انقلاب در کنار هم قرارگرفتن روحانی و نظامی بود و نیز با اشاره به خاطرات تلخ مردم از شهربانی‏ها در دوران پهلوی، فرمودند: «پشتیبانی ملت در گرو خدمت به آنان است». امام خمینی وظیفة شهربانی را رعایت مقررات و برخورد با جرایم دانستند. امام در عین حال بر لزوم رعایت حقوق مردم تأکید کردند و فرمودند: «... مردم عادی ... خودش توی خانه‏اش بخواهد یک کاری بکند حقی ندارد کسی برود، [حتی اگر] بداند هم که در جوف منزلش کاری می‏کند... اگر یک وقت بریزید توی خانه‏اش... این حق نیست...».

آقای موحدی کرمانی، نماینده امام در شهربانی و سرهنگ صمیمی رئیس شهربانی کل کشور و رؤسای شهربانی‏های مرکز استان‏ها به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی با اشاره به این نکته که از برکات انقلاب در کنار هم قرارگرفتن روحانی و نظامی بود و نیز با اشاره به خاطرات تلخ مردم از شهربانی‏ها در دوران پهلوی، فرمودند: «پشتیبانی ملت در گرو خدمت به آنان است». امام خمینی وظیفة شهربانی را رعایت مقررات و برخورد با جرایم دانستند. امام در عین حال بر لزوم رعایت حقوق مردم تأکید کردند و فرمودند: «... مردم عادی ... خودش توی خانه‏اش بخواهد یک کاری بکند حقی ندارد کسی برود، [حتی اگر] بداند هم که در جوف منزلش کاری می‏کند... اگر یک وقت بریزید توی خانه‏اش... این حق نیست...».