نسخه چاپی | ارسال به دوستان

پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پادگان امام حسین و ولی عصر به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی در بیاناتی پرهیز از اختلاف را تکلیف همگانی دانستند و دربارة اهداف دشمن از تضعیف روحانیت هشدار دادند.

پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پادگان امام حسین و ولی عصر به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی در بیاناتی پرهیز از اختلاف را تکلیف همگانی دانستند و دربارة اهداف دشمن از تضعیف روحانیت هشدار دادند.