نسخه چاپی | ارسال به دوستان

نامه امام به آقای سیدکاظم شاهنگیان درباره اعمال ضداسلامی دولت.

نامه امام به آقای سیدکاظم شاهنگیان درباره اعمال ضداسلامی دولت.