نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آیت الله احمد خوانساری ضمن اعلامیه ای اعمال رژیم عراق را محکوم و از مردم خواست تا در مسجد سید عزیزالله تجمع نمایند.

آیت الله احمد خوانساری ضمن اعلامیه ای اعمال رژیم عراق را محکوم و از مردم خواست تا در مسجد سید عزیزالله تجمع نمایند.