نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان مهدوی کنی، امامی کاشانی، موسوی تبریزی، مسئولان اساتید و اعضای جامعۀالامام الصادق، اعضای ستاد انقلاب فرهنگی اساتید و طلاب مدرسه شهید مطهری و فارغ التحصیلان امور تربیتی و قضایی قم با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به تبلیغاتی که درگذشته دربارة جدایی حوزه‏ها از امور اجتماعی و سیاسی می‏شد فرمودند: «بحمدالله امروز که ما از آن قید و بندها رهایی پیدا کرده‏ایم باید توجه به این معنا داشته باشیم امروز حوزه‏ها با دیروز حوزه‏ها فرق دارد...». امام سپس به مسائل منطقه و جنگ ایران و عراق و دروغ پراکنی‏های صدام و آمریکا و نیز جنایات اسراییل اشاره کردند و فرمودند: «اینها مصیبت‏هایی است که در قرن ما واقع شده است و مع الاسف مسلمین یعنی حکومت‏های اسلامی بی‏تفاوت هستند.

آقایان مهدوی کنی، امامی کاشانی، موسوی تبریزی، مسئولان اساتید و اعضای جامعۀالامام الصادق، اعضای ستاد انقلاب فرهنگی اساتید و طلاب مدرسه شهید مطهری و فارغ التحصیلان امور تربیتی و قضایی قم با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به تبلیغاتی که درگذشته دربارة جدایی حوزه‏ها از امور اجتماعی و سیاسی می‏شد فرمودند: «بحمدالله امروز که ما از آن قید و بندها رهایی پیدا کرده‏ایم باید توجه به این معنا داشته باشیم امروز حوزه‏ها با دیروز حوزه‏ها فرق دارد...». امام سپس به مسائل منطقه و جنگ ایران و عراق و دروغ پراکنی‏های صدام و آمریکا و نیز جنایات اسراییل اشاره کردند و فرمودند: «اینها مصیبت‏هایی است که در قرن ما واقع شده است و مع الاسف مسلمین یعنی حکومت‏های اسلامی بی‏تفاوت هستند.